+420 702 972 386

V ZEMĚDĚLSTVÍ VIDÍME BUDOUCNOST

Homolka & Pavlik bylo původně sdružení 2 fyzických osob, věnující se správě majetku, které se později transformovalo do akciové společnosti. Aktuálně vlastní více než 1 000 ha zemědělské půdy přímo a dalších přibližně 350 ha přes spřízněné osoby. Celkem tedy pronajímá více než 1 350 ha půdy a to převážně na Jižní Moravě, v okresech Hodonín, Břeclav, Znojmo a Brno-venkov. Hlavním cílem je dlouhodobé držení půdy.    Zemědělská půda je vykupována od drobných vlastníků, následně scelována a pronajímána a to více než 80 zemědělským družstvům. Našim partnerem je zemědělská společnost (na velikosti nezáleží), která dlouhodobě kvalitně hospodaří. V takovém případě jsme schopni poskytnout záruku dlouhodobého pronájmu a tím i možnost plánování v delším časovém horizontu a to jak kvalitní osevní plán, tak i nákup zemědělské techniky.    Zemědělskou půdu nekupujeme za účelem prodeje a realizace zisku, ale je to pro nás dlouhodobá investice. Z tohoto důvodu je pro nás důležitý výnos z nájmu (pachtovné). U nově nakoupené půdy se nejprve snažíme o dohodu se stávajícími uživateli (pachtýři), je-li z jejich strany zájem. Podporujeme zemědělce, kteří dbají na udržování půdní úrodnosti, ctí principy správné zemědělské praxe a dbají zásad welfare při chovu dobytka.

 


Miloš Homolka

pochází ze zemědělské rodiny. Jeho děda byl mlynář, v roce 1953 byl označen za kulaka, otec nemohl z politických důvodů studovat a pracoval v JZD. Miloš Homolka vystudoval střední mechanizační školu v Ivančicích. Následně pokračoval ve studiích na Vysoké škole zemědělské, fakultě provozně-ekonomické. Po ukončení vysokoškolských studií pracoval pro mezinárodní firmy Procter & Gamble (bývalá Rakona Rakovník), Bristol-Myers-Squibb a Opavia. Svoji profesní dráhu zaměstnance zakončil jako místopředseda představenstva společnosti E-ON. V roce 2005 se vrátil „zpět k zemědělským“ kořenům a věnuje se činnosti v zemědělství.
 

Petr Pavlík

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Po ukončení studia v roce 1994 pracoval pro společnost Procter & Gamble, následně pro firmu Reckitt Benckiser v Belgii a Anglii. Od roku 2009 do roku 2014 zastával pozici generálního ředitele společnosti Stock Plzeň - Božkov. V současné době pracuje ve vedení maloobchodní společnosti jako viceprezident pro obchod a marketing. Do aktivního řízení Homolka & Pavlik nijak nezasahuje.

 

KONTAKTY

LOGO_PATA

 PIKTO_DOMŮ    Tolstého 1741, 252 28  Černošice
 PIKTO_TELEFON    +420 702 972 386
 PIKTO_EMAIL    

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ© 2016 / ABSINTDESIGN / GASTRODESIGN