+420 702 972 386

VAŠE ČASTO KLADENÉ DOTAZY

 

Dostal jsem od vás dopis. Kde jste získali mou adresu?
Jakožto  vlastník zemědělské půdy (ale také rodinného domu, případně jakékoliv jiné nemovitosti) jste veden společně s Vašimi osobními údaji (adresa trvalého bydliště, rodné číslo) v databázi katastru nemovitostí a tyto údaje jsou veřejně přístupné.

O jaké pozemky máte zájem?
Máme zájem o půdu, která se dá zemědělsky využívat. Půdu vykupujeme a pronajímáme místním zemědělcům. S půdou neobchodujeme ani nespekulujeme. Nezajímají nás ani stavební pozemky, ani pozemky lesní.

Kdo pozemky kupuje?
Pozemky jsou kupovány buď akciovou společností Homolka & Pavlik nebo fyzickými osobami (Miloš Homolka, Petr Pavlík).

Jak stanovujete cenu půdy?
Na cenu půdy má vliv více faktorů. Jsou to hlavně: katastrální území, ve kterém se půda nachází; bonita půdy (BPEJ); rozloha Vámi vlastněné půdy (čím větší rozloha, tím lepší cena); druh půdy (dá se zjistit na katastrálním úřadu: orná půda, trvalý travní porost, vinice, ostatní půda); jestli je půda pronajata (propachtována) nějakému zemědělci, kolik činí nájemné (pachtovné) a jak dlouhá je výpovědní lhůta takovéto pachtovní smlouvy.

Pokud vám nabídnu své pozemky k prodeji, co bude následovat a jak dlouho to bude trvat?
Nejdříve Vám předložíme cenovou nabídku. Pokud budete s nabídkou spokojen(a), vyhotovíme návrh kupní smlouvy a návrh na klad do katastru nemovitostí. Oba dokumenty Vám poskytneme ke kontrole (zašleme e-mailem, případně běžnou poštou). Po odsouhlasení textu kupní smlouvy zajistíme úřední ověření podpisů na kupní smlouvě z naší strany. Následně Vás navštíví naše spolupracovnice. Na dokumentech se úředně ověří i Váš podpis a poté ihned obdržíte své peníze (dle zákona můžeme v hotovosti předávat částky v hodnotě do 270 000 Kč. Částky vyšší je řešit bankovním převodem). Celý proces obvykle trvá 5 pracovních dnů.

Jaké výdaje budu s prodejem půdy mít?
Vy neplatíte nic. Veškeré poplatky (ověření podpisu na kupní smlouvě 30 Kč a kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1 000 Kč) platíme my.

Jaké další "papírování" je s prodejem půdy spojeno?
Vy se nestaráte v tomto ohledu o nic. Vypracování kupní smlouvy a návrhu na vklad je plně na naší straně. Taktéž následné jednání s katastrálním úřadem a podání daňového přiznání je naší starostí.

Vykupujete i pozemky v jiných krajích než jen na Jižní Moravě?
Zajímají nás zejména pozemky na Jižní Moravě, nicméně nebráníme se ani výkupu půdy v jiných oblastech. Ke každé nabídce na odkup půdy přistupujeme individuálně. 

 

 

KONTAKTY

LOGO_PATA

 PIKTO_DOMŮ    Tolstého 1741, 252 28  Černošice
 PIKTO_TELEFON    +420 702 972 386
 PIKTO_EMAIL    

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ© 2016 / ABSINTDESIGN / GASTRODESIGN